Thông tin tài khoản

Vietcombank Ba Đình

Số tài khoản: 0611 0019 28043

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cúc

BIDV Đông Đô

Số tài khoản: 1251 0000 901263

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cúc

Agribank Từ Liêm

Số tài khoản: 3100 2052 05900

Tên tài khoản: Nguyễn Thị Cúc

Lưu ý: Bạn nên chụp ảnh màn hình hoặc giữ lại biên lai sau khi chuyển khoản.