Cảnh báo lừa đảo và mạo danh


Hiện nay, Trung Tâm Gia Sư GrowGreen có nhận được những phản hồi về việc một số trung tâm khác mạo danh thương hiệu Gia Sư GrowGreen để lừa đảo gia sư.

cảnh báo lừa đảo và mạo danh

Hiện tại, Trung tâm Gia sư GrowGreen có địa chỉ tại Số 25 Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Địa chỉ trước ngày 28/08/2022 là tại Số 39 đường Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trung tâm là dự án được xây dựng bởi Starline và Grow Green Việt Nam.

Tất cả hoạt động giao lớp, trung tâm chỉ tiến hành qua 2 cách thức: Giao lớp tại địa chỉ của trung tâm và Giao lớp qua email có định dạng: ...@growgreen.edu.vn (chủ yếu sử dụng email contact@growgreen.edu.vn).

Ngoài ra, trung tâm có sử dụng thêm Fanpage: www.facebook.com/giasugrowgreen để hướng dẫn gia sư đăng ký tài khoản, cập nhật thông tin và hiểu được những điều khoản khi nhận lớp.

Những hình thức giao lớp với thương hiệu GrowGreen mà không phải tại địa điểm trên, đồng thời không qua email có định dạng ...@growgreen.edu.vn đều là mạo danh và lừa đảo.

Gia sư cũng nên cảnh giác với những trung tâm sử dụng email miễn phí để giao lớp, ví dụ như sử dụng ...@gmail.com hoặc ...@yahoo.com. Những trung tâm sử dụng tên thương hiệu dạng danh từ chung chung cũng có thể xảy ra rủi ro cao.

Nếu có bất kỳ trung tâm nào yêu cầu bạn nói dối Phụ huynh/học viên về thông tin của bạn, hãy từ bỏ trung tâm đó. Bởi nếu bạn đã chấp nhận nói dối, bạn sẽ không có tính chính danh để nêu tên trung tâm đó lừa đảo.

Tại GrowGreen, nếu phát hiện bạn nói dối, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng và bạn sẽ không thể nhận lớp tại trung tâm. Ngay cả khi bạn tạo tài khoản mới, tài khoản mới cũng sẽ bị tạm ngưng theo.

Trung tâm Gia sư GrowGreen được đại diện bởi:

Công ty TNHH Grow Green Việt Nam

Tên quốc tế: Viet Nam Grow Green Company Limited

Tên viết tắt: GG VN CO.,LTD

Mã số thuế: 0106753571

Địa chỉ: Số 39 đường Hoa Bằng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tất cả các trường hợp mạo danh mà không có sự cho phép bằng văn bản của Công ty TNHH Grow Green Việt Nam, sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem danh sách lớp mới