Hợp đồng mẫu

Đây là phiên bản HTML của hợp đồng mẫu, giúp bạn có thể xem các điều khoản trên điện thoại di động một cách dễ dàng hơn. Bạn có thể xem file PDF gốc tại Hợp đồng mẫu PDF.

Định nghĩa các bên:

Bên A là Trung Tâm Gia Sư GrowGreen, có tư cách pháp nhân là Công Ty TNHH Grow Green Việt Nam.

Bên B là Gia Sư: người chịu trách nhiệm giảng dạy tại nhà phụ huynh/học viên.

Các điều khoản:

Điều 1: Nội dung hợp đồng

Bên A giới thiệu bên B đến phụ huynh/học viên để giảng dạy, với các thông tin dưới đây:

Phụ huynh/học viên, Số điện thoại, Địa chỉ, Môn học, Lớp học, Số buổi học/tuần, Thời lượng: 2h/buổi, Học phí/buổi.

Thời gian Bên B (gia sư) có thể dạy.

Điều 2: Nghĩa vụ của Bên B

1) Trong vòng tối đa 2h kể từ thời điểm nhận hợp đồng, Bên B phải liên hệ với phụ huynh/học viên.

2) Khi đến gặp tại buổi đầu tiên, Bên B phải gửi cho phụ huynh/học viên giấy giới thiệu gia sư. Trong trường hợp nhận lớp online, Bên B phải in giấy giới thiệu gia sư được đính kèm trong email.

3) Khi đến gặp tại buổi đầu tiên, Bên B phải xuất trình cho phụ huynh/học viên xem bản gốc (hoặc bản sao, ảnh chụp) các loại giấy tờ: Thẻ sinh viên (nếu là sinh viên), Thẻ giáo viên (nếu là giáo viên), Thẻ căn cước công dân.

4) Bên B phải chuẩn bị giáo trình, giáo án trước khi giảng dạy. Đồng thời đảm bảo được lịch học và thời gian giảng dạy cho phụ huynh/học viên. (Nếu vì lý do bất khả kháng, Bên B phải báo trước cho phụ huynh/học viên ít nhất 2 giờ).

5) Bên B phải thông báo cho Bên A trong thời gian tối đa 24h, kể từ thời điểm phát sinh các sự cố: không liên hệ được với phụ huynh/học viên; phụ huynh/học viên không sắp xếp được lịch học; phụ huynh/học viên thông báo giảm số buổi học/tuần, giảm học phí, tạm dừng lớp, hủy lớp; các sự cố nghiêm trọng khác.

6) Bên B lưu số điện thoại của Bên A (0967-888-280) để Bên A tiện liên hệ nếu lớp xảy ra sự cố. Trường hợp Bên B không nghe điện thoại, Bên B phải gọi lại cho bên A muộn nhất 4h kể từ khi có cuộc gọi nhỡ.

7) Bên B không được chuyển giao lớp học cho người khác.

Điều 3: Chính sách học thử của học sinh/học viên

1) Nội dung chính sách:

Học sinh/học viên được quyền học thử với gia sư qua 2 buổi học đầu tiên. Sau 2 buổi này:

  • Nếu không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí;
  • Nếu đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên sẽ thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư.

2) Bên B (gia sư) phải có nghĩa vụ truyền đạt rõ ràng chính sách này đến phụ huynh/học viên. Chính sách này có trong giấy giới thiệu gia sư, Bên B phải đưa cho phụ huynh/học viên giữ trong buổi gặp mặt đầu tiên. Nếu Bên B nhận lớp online, Bên B phải tự in giấy giới thiệu gia sư (đính kèm trong email).

Điều 4: Phạt hợp đồng

Bên B sẽ bị phạt 100% giá trị hợp đồng, nếu xảy ra 1 trong các trường hợp sau:

1) Bên B không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình thuộc Điều 2 hoặc Điều 3;

2) Bên B tuyên bố mình không thể giảng dạy tốt, khiến lớp bị hủy;

3) Bên B không sắp xếp được lịch dạy, khiến lớp bị hủy hoặc bị giảm số buổi/tuần;

4) Bên B có thái độ, cách cư xử không đúng chuẩn mực, khiến lớp bị hủy;

5) Lớp bị hủy hoặc bị giảm số buổi/tuần do những lý do cá nhân xuất phát từ Bên B (Bên B viện cớ nhà xa, không tiện xe bus, di chuyển đến địa điểm khác, Bên B khai báo thông tin không đúng sự thật, ...);

6) Bên B tự ý bỏ lớp (kể cả các trường hợp lớp bị giảm số buổi học/tuần, lớp gặp sự cố) mà không có sự cho phép của Bên A.

Lưu ý: Trong trường hợp Bên B nợ phí, nếu Bên B bị phạt hợp đồng, Bên B vẫn phải thanh toán đầy đủ và đúng hạn số phí nhận lớp cho Bên A theo Điều 6 của hợp đồng.

Điều 5: Nghĩa vụ của bên A

Nếu Bên B không vi phạm một trong các Điều 2, Điều 3, Điều 4 của hợp đồng, Bên A sẽ đảm bảo quyền lợi của Bên B khi lớp gặp sự cố. Cụ thể:

Bên A sẽ xác minh thông tin với phụ huynh/học viên về sự cố của lớp, nếu thông tin là đúng sự thật, đồng thời Bên B không có các dấu hiệu khai báo gian lận, Bên A sẽ:

1) Tính lại phí nhận lớp

a. Trường hợp phụ huynh/học viên hủy lớp (số buổi đã dạy nhỏ hơn hoặc bằng 2): Phí nhận lớp = 0 ₫.

b. Trường hợp phụ huynh/học viên kết thúc lớp học sớm (số buổi đã dạy nhỏ hơn số buổi học/tuần × 4): Phí nhận lớp = học phí/buổi × tổng số buổi đã dạy thực tế × mức % phí nhận lớp ban đầu.

c. Các trường hợp lớp bị giảm học phí, giảm số buổi học/tuần (điều kiện: thời gian giảm số buổi học/tuần phải kéo dài ít nhất 4 tuần liên tiếp), sẽ dựa vào số liệu thực tế: Phí nhận lớp = học phí/buổi × số buổi học/tuần × 4 × mức % phí nhận lớp ban đầu.

2) Số tiền còn dư sau khi tính lại phí nhận lớp, sẽ được Bên A hoàn lại cho Bên B.

Điều 6: Phí nhận lớp

Tất cả bao gồm: phí quản lý gia sư, xác minh thông tin, làm hợp đồng, tư vấn phụ huynh/học viên, quản lý thông tin lớp học, xử lý các sự cố phát sinh.

Bên B thanh toán cho Bên A số tiền: ......... Số tiền đã đặt cọc trước: ......... Còn thiếu: ......... Hẹn ngày ......... sẽ thanh toán đầy đủ.

Sau 30 ngày kể từ thời điểm làm hợp đồng, số tiền đặt cọc sẽ được chuyển thành phí nhận lớp.

Điều 7: Thời gian có hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày ......... (30 ngày kể từ ngày làm hợp đồng). Tuy nhiên khi hết thời hạn này, nếu Bên B đang còn nợ phí nhận lớp, Bên B vẫn phải thanh toán đầy đủ cho Bên A.

-- Hết --