Coupon giảm phí nhận lớp


Nếu bạn có mã coupon (còn hạn sử dụng) của GrowGreen, bạn sẽ được giảm phí nhận lớp theo giá trị của coupon nhân với tổng phí nhận lớp.

Ví dụ: Bạn có 1 mã coupon 10%, lớp bạn muốn nhận có phí nhận lớp là 500.000 đ:

  • Phí nhận lớp bạn được giảm là: 500.000 ∗ 10% = 50.000 đ
  • Phí nhận lớp bạn cần thanh toán là: 500.000 - 50.000 = 450.000 đ

Tặng coupon cho bạn bè

Mỗi mã coupon đều có hạn sử dụng nhất định. Hãy gửi tặng mã coupon cho bạn bè nếu như hiện tại bạn đang có coupon và không có nhu cầu nhận lớp.

Điều khoản sử dụng mã coupon:

  • Mã coupon chỉ có thể áp dụng trước khi làm hợp đồng gia sư;
  • Mỗi lớp chỉ được áp dụng 1 mã coupon;
  • Mỗi mã coupon chỉ sử dụng được 1 lần;
  • Mã coupon không thể sử dụng khi đã hết hạn sử dụng.

Để sử dụng mã coupcon, hãy đưa mã coupon của bạn khi đến nhận lớp tại trung tâm, hoặc gửi mã coupon đến Fanpage Gia Sư GrowGreen nếu nhận lớp online.

Xem cách thức nhận lớp

Xem danh sách lớp mới