Nợ phí và đặt cọc

GrowGreen có hỗ trợ gia sư nợ phí nhận lớp. Trong trường hợp nợ phí, gia sư phải để lại 1 trong loại 3 giấy tờ: chứng minh thư, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe.

Mức nợ phí và phí đặt cọc tối thiểu của gia sư sẽ dựa theo phí nhận lớp của mỗi lớp. Cụ thể:

Đối với Sinh Viên

Phí nhận lớp Phí đặt cọc tối thiểu
< 500.000 đ 100.000 đ
500.000 đ - 800.000 đ 200.000 đ
800.000 đ - 1.000.000 đ 300.000 đ
1.000.000 đ - 1.200.000 đ 400.000 đ
> 1.200.000 đ Tối thiểu 50%

Đối với Giáo Viên

Phí đặt cọc tối thiểu 50% đối với tất cả các lớp.

Khi bạn tạo note nhận lớp, bạn sẽ biết được phí nhận lớp và số tiền đặt cọc tối thiểu mà bạn cần thanh toán trước.