Nợ phí và đặt cọc

GrowGreen có chính sách hỗ trợ cho gia sư nợ phí nhận lớp. Chỉ áp dụng cho hình thức nhận lớp Offline hoặc những gia sư đang để lại giấy tờ tại Trung Tâm.

Cách thức hoạt động:

Trong trường hợp nợ phí, gia sư phải để lại 1 trong loại 2 giấy tờ:

  • Thẻ căn cước công dân
  • Hoặc giấy phép lái xe

Ngoài ra, gia sư cần thanh toán trước tối thiểu 50% phí nhận lớp. Mức phí nhận lớp sẽ tùy theo từng lớp (xem tại trang chi tiết lớp).

Ví dụ:

Phí nhận lớp Phí đặt cọc tối thiểu
200.000 đ 100.000 đ
400.000 đ 200.000 đ
600.000 đ 300.000 đ
800.000 đ 400.000 đ
1.000.000 đ 500.000 đ

Note nhận lớp

Khi bạn Tạo note nhận lớp, bạn sẽ biết được phí nhận lớp và số tiền đặt cọc tối thiểu mà bạn cần thanh toán trước.

Vào danh sách lớp mới, sử dụng bộ lọc hoặc công cụ tìm kiếm để chọn lớp phù hợp, sau đó nhấp vào nút [Xem chi tiết], đọc kỹ thông tin của lớp:

  • Xem thêm các lớp tương tự nếu lớp bạn đang xem chưa phù hợp
  • Nhấp vào nút [Đăng ký nhận lớp] và làm theo hướng dẫn

Nếu bạn không tìm thấy lớp nào phù hợp với bạn, hãy Đăng ký lớp phù hợp để nhận thông báo các lớp mới qua Email.