Nợ phí và đặt cọc

GrowGreen có chính sách hỗ trợ cho gia sư nợ phí nhận lớp. Trong trường hợp nợ phí, gia sư phải để lại 1 trong loại 2 giấy tờ:

  • Thẻ căn cước công dân
  • Hoặc giấy phép lái xe

Ngoài ra, gia sư cần thanh toán trước tối thiểu 50% phí nhận lớp. Mức phí nhận lớp sẽ tùy theo từng lớp (xem tại trang chi tiết lớp).

Ví dụ:

Phí nhận lớp Phí đặt cọc tối thiểu
200.000 đ 100.000 đ
400.000 đ 200.000 đ
600.000 đ 300.000 đ
800.000 đ 400.000 đ
1.000.000 đ 500.000 đ

Note nhận lớp

Khi bạn Tạo note nhận lớp, bạn sẽ biết được phí nhận lớp và số tiền đặt cọc tối thiểu mà bạn cần thanh toán trước.