Chính sách học thử

Phụ huynh/học viên được quyền kiểm tra trình độ của gia sư qua 2 buổi học đầu tiên, sau 2 buổi này:

  • Nếu phụ huynh/học viên không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh không phải thanh toán học phí;
  • Nếu phụ huynh/học viên đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên sẽ vẫn thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư.

Lưu ý: Chỉ phụ huynh/học viên mới có quyền học thử, gia sư sẽ không có quyền dạy thử. Nếu sau khi làm hợp đồng mà gia sư tự ý bỏ lớp, gia sư sẽ bị phạt 100% giá trị hợp đồng. Xem hợp đồng mẫu.

Trong trường hợp phụ huynh/học viên không đồng ý nhận gia sư và hủy lớp, gia sư sẽ được hoàn phí hoặc đổi lớp mới theo chính sách hoàn phí của trung tâm.

Xem danh sách lớp mới