Chính sách học thử

Phụ huynh/học viên được quyền kiểm tra trình độ của gia sư qua 2 buổi học đầu tiên, sau 2 buổi này:

  • Nếu không đồng ý nhận gia sư, phụ huynh/học viên không phải thanh toán học phí;
  • Nếu đồng ý và tiếp tục học, phụ huynh/học viên sẽ phải thanh toán học phí của cả 2 buổi này cho gia sư.

Lưu ý: Chỉ học sinh/học viên mới có quyền học thử, gia sư sẽ không có quyền dạy thử. Nếu sau khi làm hợp đồng mà gia sư tự ý bỏ lớp, gia sư sẽ bị phạt 100% giá trị hợp đồng. Xem hợp đồng mẫu.

Xem danh sách lớp mới